Boya sökücü (Hydro solver) (851-0030)

TANIM:

Boya Sökücü (Hydro Solver) organik çözücü esaslı bir boya sökücü malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:

Boya Sökücü (Hydro Solver) demir ve diğer metal yüzeylerdeki her türlü boyayı sökmek için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

851-0030

Renk:

Renksiz

Yoğunluk:

1.25 g/ml

Uygulama Şekli:

Fırça

Uygulama Tineri:

Kullanılmaya hazırdır, inceltilmez

Alevlenme Noktası:

Alevlenmez

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

Boya Sökücü (Hydro Solver) yumuşak bir fırça ile kalın bir kat halinde sürülerek yüzeye yayılır. Akıcılığı az olduğundan düşey yüzeylere akma olmaksızın uygulanabilir. Kısa bir süre sonra (genellikle 10 dakikadan az) yüzeydeki boya bir spatula ile kolaylıkla kazınabilir. Sökülecek boyanın çok kalın veya sert olması durumunda yukarıdaki uygulama tekrar edilir. Boya tamamen söküldükten sonra yüzeyler bol su ile yıkanarak temizlenir. Temizlenen yüzeyler boyanacaksa, boyadan önce Sado Selülozik Tiner (803-0010) ile temizlenir.

! UYARI:

1. Boya Sökücü (Hydro Solver) iyi havalandırılmış yerlerde uygulanmalı, buharları teneffüs edilmemelidir.
2. Çok sıcak yüzeylere uygulanmamalıdır.
3. Her türlü plastik yüzeylere uygulanmamalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLiK ESASLARI:

Boya Sökücü (Hydro Solver) uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn

Tehlike Uyarıları R:

10-20/21/22-36/37/38

Güvenlik Uyarıları S:

7-16-20-23-24-25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.