DYOCRYL 2K AKRiLiK VERNiK (140-0140)

TANIM:

Dyocryl 2K Akrilik Vernik iki bileşenli, akrilik izosiyanat esaslı, parlaklık kalıcılığı, elastikiyeti, mekanik ve kimyasal direnci yüksek bir verniktir.

UYGULAMA ALANI:

Dyocryl 2K Akrilik Vernik iki katlı metalik boya sisteminin (Seri-141) vernik katıdır. Özellikle boya tamir ve yenileme amacına dönük oto tamir pazarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca Oto Termocryl Verniklerin (471-9477/9790) kullanılamadığı veya yukarıda sayılan özelliklerin istenildiği durumlarda uygulanır. Uygulama tineri ve sertleştirici seçenekleri ile değişik hava şartlarında ve yüzeyin büyüklüğüne bağlı olarak sistemi hızlandırıp yavaşlatma imkanı verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

140-0140

Renk:

Şeffaf, renksiz

Parlaklık:

Çok parlak

Yoğunluk:

0.98 g/ml

Katı Madde (Yüzde):

Ağırlıkça: 47 (sertleştirici dahil)
Hacmen :41 (sertleştirici dahil

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama Viskozitesi:

15 -17 saniye /DIN CUP 4/20°C

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

İnceltme Oranı:

Hacmen 100 kısım Dyocryl 2K Akrilik Vernik (140-0140)
50 kısım Universal Sertleştici (871-0273/0271/0274)
10 kısım Tiner
Karışım uygulama viskozitesini verir.

Karışım Ömrü:

6 saat / 20°C

Kuruma Süresi:

Dokunma Kuruması: 50-60 dakika/20°C
Sert Kuruma : 8 saat/20°C
30 dakika/20°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ dan büyük

Depolama Süresi:

Dyocryl 2K Akrilik Vernik (1140-0140) : Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı
Universal Sertleştirici (871-0273/0271/0274): Açılmamış ambalajında en az 6 ay/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

Dyocryl 2K Akrilik Vernik, Sertleştirici ve Tiner önerilen oranda karıştırılır. Universal sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir. Karışım tamamen homojen olduktan sonra daha önce uygulanmış baz kat (Seri 141-) üzerine en az 35 mikron kuru film verecek şekilde 2 kat uygulanır. Katlar arasında 5 dakika kadar beklenilmesi daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

UYARI:

Universal Sertleştirici neme ve suya karşı hassastır. Bu nedenle ambalajların ağzını kapalı tutunuz. Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Dyocryl 2K Akrilik Vernik uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn

Tehlike Uyarıları R:

10-33

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-23-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.