U-POX TİNER

Tiner Kodu:

803-0218

Kaynama Ağırlığı

117-138

Alevlenme Noktası

25

Yoğunluk (gr/ml) ±0.01 (20ºC)

0,88

Buharlaşma Hızı

orta

Kullanıldığı Yerler

100, 1339, 103, 520-1104, 520-1105, 520-1106, 520-1117

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.