UÇAK GOSTERİ BOYASI (Seri 798- )

TANIM:

Akrotim Filo gösteri ve eğitim uçuşlarında kullanılacak mineral yağ esaslı, renkli duman boyası.

UYGULAMA ALANI:

Konya 3, Ana Jet Üstü Komutanlığı’na bağlı Akrotim Filosu tarafından gösteri uçuşlarında kullanılan renk şiddeti yüksek, duman görüntüsü sağlayan bir boyadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 798-

Renk:

Kırmızı

Parlaklık:

Yoğunluk:

0,98 g/ml

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça: 22
Hacmen: 15

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama Tineri:

Mazot

İnceltme Oranı:

Hacmen
1 kısım Uçak Gösteri Boyası (Seri 798-)
1 kısım Mazot

Alevlenme Noktası:

21°C’ den küçük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl oda sıcaklığında

UYGULAMA:

Uçak Gösteri boyası mazotla inceltilerek kullanılır. Duman renginin şiddeti kullanılan mazot miktarına göre değişir. Boya ve mazot karışımı yaklaşık 400ºC civarında renkIi duman oIuşturur. Boya tiks yapıdadır. Bu nedenle homojen bir dağıtım sağlanması için mazot ile inceltme sonrası çok iyi karıştırılması gerekir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Uçak Gösteri Boyası uygun oImayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı oIabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn

Tehlike Uyarıları R:

39/23/24/25

Güvenlik Uyarıları S:

37/44

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.