U-POX ENAMEL(Seri 103-)

TANIM:

U-Pox Enamel iki bileşenli, epoksi- poliamin esaslı, parlak bir son kat boyadır. Mükemmel yapışması aşınma ve sürtünmeye karşı yüksek direnci, deniz suyu, mineral yağları ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı olması tipik özellikleridir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 103-

Renk:

Her renk yapılabilir.

Parlaklık:

Parlak

Yoğunluk:

1.02-1.20 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça:50-61 (renge bağlı olarak)
Hacmen :43-48 (renge bağlı olarak)

Ortalama Kuru Film Kalınlığı:

40 mikron

Boyanabilen Alan:

10 m²/litre (40 mikron kuru film kalınlığında)

Karışım Oranı:

Hacmen
2 kısım U-Pox Enamel(seri 103-)
1 kısım U-Pox Hardener(871-0125)

Karışım Ömrü:

8 saat/20°C

Uygulama Şekli:

Fırça, rulo, püskürtme (havalı-havasız)

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

Dokunma Kuruması:2 saat/20°C
Sert Kuruma: 48 saat / 20°C
Tam Kuruma :7 gün/20°C

İkinci Katın Uygulama Süresi:

En az 8 saat
En çok 24 saat

Uygulama Sırasında Ortam Koşulları:

Hava sıcaklığı: en az artı 5°C
Metal Sıcaklığı: artı 5 C – artı 60°C
Bağıl Nem: Yüzde 80′ den küçük

Alevlenme Noktası:

21°C’ den büyük

Depolama Süresi

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl /oda sıcaklığı

UYGULAMA:

U-Pox Enamel iki bileşenli bir boyadır.Boyayı hazırlamak için boyaya önerilen oranda sertleştirici (871-0125) ilave edilerek iyice karıştırılır. Karışımın hazırlanmasından sonra kullanım süresi 20°C’da 8 saattir.
U-Pox Enamel fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.Püskürtme ile uygulandığında inceltme için tiner kullanılır ve 18-20 saniye/DIN CUP 4/20°C viskoziteye inceltilen U-Pox Enamel 35-40 mikron kuru film verecek şekilde tabanca ile yaş üstüne 2-3 kat uygulanır. U-Pox Enamel (seri 103-) için uygun astarlar;
U-Pox Kalsiyum-Plumbat Primer (520-1104/-1106)
U-Pox Primer (520-1105)
Maxi Filler (537-3610)
Maxi Fosfat Filler (537-2700)
Kapalı hacimlerde yapılan uygulamalarda sağlık ve yangın emniyeti bakımından yeterli ve uygun havalandırma yapılmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

U-Pox Enamel uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle dapolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn,F

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-24/25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.