TAR-U-POX(Seri 100-1339)

TANIM:

Tar-U-Pox iki bileşenli, epoksi katran-poliamin esaslı bir koruyucu kaplamadır.Aşınma, korozyon, taze ve su kimyasal maddelere karşı direnci yüksektir.

UYGULAMA ALANI:

Tar-U-Pox suya ve toprağa gömülü çelik ve beton yapıların korunmasında kullanılır.Astar ve son kat gerektirmez, ancak gerektiğinde U-Pox Astar (Seri 520-) üzerine uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

100-1339

Renk:

Tar-U Pox Activator 870-0139 ile siyah

Parlaklık:

Yarı mat

Yoğunluk:

1.25 g/ml

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça:63 (sertleştirici dahil)
Hacmen :51 (sertleştirici dahil)

Uygulama Şekli:

Fırça, püskürtme

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Karışım Oranı:

Hacmen
2 kısım Tar-U Pox(100-1339)
1 kısım Tar-U Pox Activator (871-0139) veya (871-0141)

Karışım Ömrü:

8 saat/20°C

Ortalama Kuru Film Kalınlığı:

125 mikron

Boyanabilen Alan:

4 m²/litre (125 mikron kuru film kalınlığında)

Kuruma Süresi:

Toz Kuruma: 1 saat / 20°C
Sert Kuruma: 48 saat / 20°C
Tam Kuruma :7 gün/20°C

İkinci Katın Uygulama Süresi:

En az 16 saat
En çok 48 saat

Uygulama Sırasında Ortam Koşulları:

Hava sıcaklığı: en az artı 5°C
Metal Sıcaklığı: artı 5 C – artı 60°C
Relatif Nem: Yüzde 80′ den küçük

Alevlenme Noktası:

21°C’ den büyük

Depolama Süresi

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl /oda sıcaklığı

UYGULAMA:

1.Yüzey Hazırlama:

Demir çelik yüzeylerin kum püskürtme ile Isveç Standardı SIS 05 59 00 ‘e göre en az Sa 2 1/2 derecesinde temizlenmesi gerekmektedir.
Beton yüzeylerdeki gevşek sıva artıkları, toz, eski boya v.s. daha hafif ve yumuşak bir aşındırıcı kullanılarak püskürtme yöntemiyle temizlenmelidir. Derin çukurlar, boşluklar, çatlaklar U-Pox Macun (520-1105) ile doldurulmalıdır.
Yüzeylerin temizlenmesinden sonra ilk kat boya aynı gün uygulanmalıdır.

2.Tar-U-Pox Uygulaması:

Tar-U-Pox hava motorlu bir karıştırıcı ile karıştırarak büyükçe bir kaba alınır ve üzerine önerilen oranda Tar-U-Pox Activator ilave edilir.Karışımın kullanım ömrü sınırlı olduğundan iş hızına bağlı olarak 4 saatte bitirilecek miktarda Tar-U-Pox hazırlanmalıdır.Hazırlanan ürün önce civata başları , kaynak dikişleri ve keskin kenarlara bir kat uygulanır.Daha sonra yüzeyin tamamına ilk çapraz kat halinde 250 mikron kuru film verecek şekilde Tar-U-Pox uygulanarak boyama işlemi bitirilir.Çok katlı uygulamalarda uygulama kolaylığı bakımından her katın ayrı renkte olması önerilir. Uygulamadan sonra yüzeyde olabilecek muhtemel hatalar (boyanmamış noktalar, delikler v.s.) delik arayıcı (holiday detector) veya en azından gözle kontrol edilerek tamir edilmelidir. Tar-U-Pox gemi gövdelerinde kullanıldığında üzerine önce ara kat Transovenkar Primer (Seri 240-) ve daha sonra Antifouling kat olarak Translonglife Antifouling (268-2710) veya DRP Antifouling (268-2711/-2712) uygulanır. Bu uygulama için Deniz Boyaları Kataloğumuza bakınız. Uygulama biter bitmez bütün araç gereçler tiner ile temizlenmelidir. Kapalı hacimlerde yapılan uygulamalarda işçi sağlığı ve yangın emniyeti bakımından yeterli ve uygun havalandırma sağlanmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Tar-U-Pox uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle dapolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn,F

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-24/25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.