SELF LEVELING SOLVENTSİZ EPOXY HARÇ / EPOXY MORTAR

TANIM:

Self levelling epoxy harç üç komponentli kendiliğinden yayılabilen solventsiz epoxy esaslı bir zemin kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:

Lastik tekerlekli taşıt, fort lift dolaşım alanlanında, makine kimya ve yiyecek endüstrilerinde, petrokimya, gübre, kağıt, şeker gibi mekanik ve kimyasal dayanımın önemli olduğu bina içi zemin kaplamalarında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

145-SERi 1. KOMPONENT (Boya)
871-0158 2. KOMPONENT (Sertleştirici)
544-SERi 3. KOMPONENT (Kuarts kumu)

Renk:

Pastel renkler yapllabilir

Parlaklık:

Parlak

Yoğunluk:

1.65-1,75 gr/cm³ (karışım)

Katı Madde (Yüzde):

Ağır1ıkça:98-1 00 (karışım)

Uygulama Şekli:

Rulo veya malayla uygulanabilir.

Karışım Oranı:

self levelling epoxy harç

ağırlıkça:

1-4 MM
27,5 Kısım 1.Komponent (145-SERi)
12,5 Kısım 2.Komponent (871-0158)
60 Kısım 3.Komponent (544-SERi)
epoxy mortar

ağırlıkça:

5-10 MM
4,7 Kısım
10,3 Kısım
85 Kısım

Uygulama Tineri:

İnceltici kullanmalıyız.

Karışım Ömrü(20°C):

Karışım 40-50 dakika içinde tüketilmelidir.

Boyanabilen alan:

3800 gr self levelling epoxy harç ile 2 mm kalınlığında 1 m²’lik zemin kaplanabilir.

Kuruma Süresi:

20°C’ de Yüzey sertligi: 24 saat
Mekanik dayanım: 3 gün
Tam kürlenme: 7 gün

Depolama:

Ürün serin,iyi havalandırılmış yüksek ısılara maruz olmayan depolarda muhafaza edilmelidir.

UYGULAMA:

Yüzey hazırlama:

Beton yüzeyler üzerindeki yağ,kir,eski boya artıklar ve gevşek yüzeyler raspalama,taşlama,asitleme yöntemleri ile temizlenmeli, tozlar vakumla emilerek alınmalı ve kurutulmalıdır. Yeni beton yüzeyler 21 günlük prizlenme süresini doldurmuş olmalıdır.

Astarlama:

Yüzey hazırlama işleminden sonra beton yüzeyler Solventli Epoxy Vernik( 420-0018) veya solventsiz epoxy vernik (420-0069) ile 150-250 gr/m² olacak şekilde astarlanmalıdır.Astar seçimine özellikle özen gösterilmeli,seçilen astar malzeme ile zemin iyice doyurulmalı ve astarlama işlemi,yüzeyde parlak,homojen bir film oluşuncaya kadar devam etmelidir.Aksi taktirde kapiler boşluklara dolan malzemenin buradaki hava ile yer değiştirmesi sonucu olarak SELF LEVELLiNG üzerinde hava kabarcıklarının oluşması kaçınılmazdır.
Sonkat malzemenin hazırlanması:
Ana malzeme iyice karıştırılır,daha sonra sertleştirici ana malzemeye ilave edilerek homojen olarak düşük devirli (300-400 rpm) bir karıştırıcı ile üç dakika karıştırılır.Daha sonra Kuarts dolgu ,karıştırma işemi devam ederken,karışımın içine yavaş yavaş ilave edilir ve 3 dakika daha karıştırılır. Karışım sırasında karıştırıcı ucu malzemenin içine giriş,çıkışlarda malzemenin içine hava girmemesine dikkat edilmelidir.Karıştırıcı ucu özel olarak seçilmeli ve yukarıdaki fonksiyonlara cevap verici nitelikte olmalıdır.Karışım ömrü süresince uygulanabilecek miktardan fazla malzeme hazırlanmamalıdır.

Sonkat uygulama:

Astar uygulamasından sonra 8-24 saat içinde Self leveling epoxy harç tatbikaatına geçilmelidir. Self leveling epoxy harç 1-4 mm, Epoxy Mortar 5-10 mm olacak şekilde, zemin düzlüğüne bağlı olarakrulo, mala ve mastar kullanılarak tatbik edilir, kaplama içinde kalacak hava kabarcıkları kirpi rulo ile uzaklaştırılır. Bu işlem uygulamacının özel olarak imal edilmiş çivi tabanlı ayakkabı ile malzemenin üzerine basarak, ruloyu aynı yerleri iki-üç kereden fazla taramadan ve aynı yönlerde yavaşl yavaş hareketlendirmesi ile yerine getirilir. Bunun amacı malzeme içine sıkışmış hava kabarcıklarının yüzeye çıkartılarak patlatılması ve yüzeydeki muhtemel (mala izleri gibi) deformasyonları bir ölçüde ortadan kaldırarak kaplamaya homojeb bir görüntü vermektir. Geniş yüzeylerde zemin bantlanarak 1.5 m genişliğinde kulvarlara bölünmek suretiyle uygulanır. Uygulama sürekli ve kesintisiz devam etmelidir. Uygulamanın mutlaka kesilmesi gerekiyorsa, ek yerinin belli olmayacağı bir bölüme, derze gelinceye kadar uygulamaya devam edilmelidir. Uygulama süresince, malzemenin ek yaptığı yerlaerde iz kalmaması ve malzemenin birbirine kaynaması için her iki kısmın karışım ömrü sürelerini kesinlikle aşmamaları gerekir (bu süre en fazla 20°C’de 40 dakikadır). Aksi takdirde ek yerlerinin bariz olarak gözükmesi kaçınılmazdır. Kaplanan yüzeyler servise alınmadan önce (20°C’de)en az 7 gün kürlenmedir. 10°C’nin altındaki sıcaklıklarda uygulanması tavsiye edilmez.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeni ile atölyelerde yatarlı havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.