SADOKRiL SÜPER AKRiLiK OTO BOYASI (Seri 113-)

TANIM:

Sadokril Süper Akrilik Oto Boyası iki bileşenli akrilik/izosiyanat esaslı, parlaklığı, parlaklık kalıcılğı, elastikiyeti, mekanik ve kimyasal direnci yüksek bir oto sonkattır. Örtme ve dolgu gücünün yüksek oIması diğer belirgin özelliklerindendir.

UYGULAMA ALANI:

Sadokril Super Akrilik Oto Boyası ticari ve binek araçlar için geliştirilmiş bir sonkattır. Ayrıca yukarıda sayılan özelliklerin istenildiği durumlarda uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 113-

Renk:

Her renk yapılabilir.

Parlaklık:

Çok parlak

Yoğunluk:

0,95-1,30 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça: 45-65 (renge bağlı olarak)
Hacmen :40-50 (renge bağlı olarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama viskozitesi:

16-18 saniye/DIN CUP 4/20°C

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Karışım Oranı:

Hacmen
2 kısım Sadokril Süper Akrilik Oto Boyası (Seri 113-)
1 kısım Sadokril Sertleştirici (871-9601)
1 kısım Tiner
Karışım uygulama viskozitesini verir.

Karışım Ömrü:

8 saat/20°C

Kuru Film Kalınlığı:

35-40 mikron

Kuruma Süresi:

Dokunma Kuruması: 40-50 dakika/20°C
Tam Kuruma: 8 saat/20°C
30 dakika/80°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ den büyük

Depolama Süresi:

Sadokril Super Akrilik Oto Boyası (Seri 113-) Acılmamış ambalajında en az 1 yıl /oda slcaklığı
Sadokril Sertleştirici (871-9601) Açılmamış ambalajında en az 6 ay/oda slcaklığı

UYGULAMA:

Sadokril Super Akrilik Oto Boyası, Sadokril sertleştirici ve Tiner önerilen oranda karıştılır. Sadokril sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir. Karışım tamamen homojen oIduktan soma katlar arasında 5-10 dakika on buharlaşma suresi verilerek 2-3 kat uygulanlr. Yuzeydeki tozları gidermek ve hataları düzeltmek için Pasta Polish işlemi gerektiğinde Universal Pasta (841- 0602) ve Universal Polish (840-0504) kullanılır. Boyanın hava kurumalı olarak kullanıldığı durumlarda Pasta Polish işlemi 3 hafta sonra yapılabilir. Süper Akrilik Oto Boyasının taşıtlardan başka diğer alanlarda uygulanması fırça ve püskürtme ile yapılabilir. Bu durumlarda Araştırma Geliştirme Laboratuvarımıza danışırız.

UYARI:

Sadokril sertleştirici neme ve suya karşı hassastır. Bu nedenle ambalajların ağzını kapalı tutunuz, uygun oImayan tinerleri kullanmayınız.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Sadokril Super Akrilik Oto Boyası uygun oImayan şekilde kullanıldıgında zararlı oIabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasmda gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn,

Tehlike Uyarıları R:

10-33

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-23-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.