SADOGLOSS SUPER OTO BOYASI (Seri 243-)

TANIM:

Selülozik esaslı, parlak bir son kat boyadır, Çok hızlı kuruması, örtücülüğü, elastikiyeti ve yapışması tipik özellikleridir.

UYGULAMA ALANI:

Sadogloss Süper Oto Boyası her tür taşıt oracının kısmen veya tamamen boyanması için kullanılır. Ayrıca metal ve mobilya sanayiinde yukarıdaki özelliklerin istendiği durumlarda uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 243-

Renk:

Her renk yapılabilir.Renk kataloğumuza bakınız.

Parlaklık:

Parlak

Yoğunluk:

0.95-1.08 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça: 44-54 (renge bağlı oIarak)
Hacmen: 40-43 (renge bağlı oIarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

Yüzey Kuruması:5-10 dakika/20°C
Montaj Kuruması:20-30 dakika/20°C
Tam Kuruma:24 saat/20°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ den küçük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

I-Yüzey Hazırlama

A.Çıplak Metal: Metal yüzeyden pas uzaklaştırıldıktan sonra Temizleme Tineri (822-9713) ile silinerek yağ ve greslerden temizlenir.
B. Eski Boya: Eski boyalı yüzeyler su zımparası yapılarak temizlenir ve kurulanır. Eski boyanın sentetik esaslı oIması halinde kırışma tehlikesi belirlenebileceğinden en az 3 ay önce uygulanmış olması gereklidir. Eski boyanın yapısı bilinmiyorsa Wash Primer Astar (521-0509) izolasyon katı olarak uygulanmalıdır.

II-Astarlama

A Çıplak Metal: Temizlenmiş yüzeye önce bir kat Wash Primer Astar (521-0509) uygulaması daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Wash Primer astar uygulamasından 30 dakika sonra yaş üstüne yaş 2 kat Sado astar (Seri 545- ) uygulanır. Macun gerektiği takdirde 1-2 saat sonra Sado Filler Dolgu Macunu (Seri 542-) ince katlar halinde uygulanır. Macunlamadan 2 saat sonra yaş zımpara yapılarak yüzeye tekrar Sado Astar (Seri 545- ) uygulanır. Bu uygulamadan sonra yüzey hala düzgün değilse yoklama macunu olarak Sado Selulozik Macun (Seri 542-) uygulanır. Bu durumda macun üzerine tekrar Sado Astar atılmalıdır. Yüzey yeniden yaş zımpara yapıldıktan sonra bol su ile yıkanarak zımpara çamurundan temizlenir, tamamen kurutulur ve 6-12 saat sonra son kat uygulamasına geçilir.
B. Eski Boya: Eski Boyanın zımparalanması sırasında saca kadar açılan bölgelere Wash Primer Astar (521-0509) uygulandıktan sonra yüzeyin tamamına Sado Astar (Seri 545- ) uygulanır ve yukarıda açıklandığı gibi sonkata hazırlanır.

III. Sonkat:

Hazırlanan yüzeye Selülozik Tiner (Bakınız Tiner Tablosu) ile yaklaşık 1.1 (hacmen) oranında karıştırılarak 18-20 saniye/DIN CUP4/20°C’a inceltilen Sadogloss Super Oto Boyası 3-4 kat uygulanır. Daha iyi parlaklık elde edebilmek için özellikle sıcak havalarda en son katı uygulamadan önce boyaya 5-10 civarında Sado Super Retarder (803-9800) ilave edilebilir.

IV. Pasta ve Cila:

Sadogloss Super Oto Boyası parlak bir son kat olup normal olarak pasta ve cilaya gerek yoktur. Ancak gerek uygulama hataları, gerekse ortamın olumsuz şartları (toz, buğulanma, sütlenme) nedeniyle gerektiği takdirde pasta ve cila işlemi 72 saat sonra yapılabilir. Bu işlem için;
1.Yüzeyde aşırı portakali bir görünüş aşırı toz, akma varsa bu bölgeler 1000 veya daha ince bir zımpara ile zımparalanarak hatalar yok edilir.
2.Universal Pasta (841-0602) ile yüzey düzeltilir.
3.Universal Polish (840-0504) ile yüzey parlatılır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Sadogloss Süper Oto Boyası uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn

Tehlike Uyarıları R:

11-18-20-36/37/38

Güvenlik Uyarıları S:

7-16-20/21-25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.