SADO OTO BOYASI (Seri 245 )

TANIM:

Selülozik esaslı, parlak bir sonkat boyadır. Çabuk kuruması, elastikiyeti, parlaklığı belirgin özellikleridir.

UYGULAMA ALANI:

Sado Oto Boyası mobilya, oto ve metal boyası olarak kullanılan ekonomik bir boyadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 245

Renk:

Her renk yapılabilir.Renk kataloğumuza bakınız.

Parlaklık:

Parlak

Yoğunluk:

0.95-1.08 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça: 44-49 (renge bağlı oIarak)
Hacmen: 36-40 (renge bağlı oIarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

Yüzey Kuruması:5-10 dakika/20°C
Montaj Kuruması:20-30 dakika/20°C
Tam Kuruma:24 saat/20°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ den küçük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

I-Yüzey Hazırlama

Çıplak Metal: Metal yüzeyindeki pas temizlenir. Temizleme Tineri ile silinerek yağ ve gres uzaklaştırılır.
B. Eski Boya: Eski boyalı yüzeyler su zımparası yapılarak temizlenir ve kurulanır. Eski boyanın sentetik esaslı oIması halinde kırışma tehlikesi belirebileceğinden en az 3 ay önce uygulanmış oIması gereklidir. Eski boyanın yapısı bilinmiyorsa Wash Primer astar (521-0509) izolasyon katı oIarak uygulanmalıdır.
C.Ahşap/Mobilya: Bu konuda daha fazla bilgi almak için “Tahta ve Mobilya Sistemleri” kataloğumuza bakınız.

II-Astarlama

A Çıplak Metal:Temizlenen yüzeye ince bir kat Wash Primer Astar (521-0509) uygulanır ve 30 dakika havada kurutulduktan sonra üzerine 1-2 kat Sado Astar (seri 545- ) uygulanır. Üzerine Sado Filler Dolgu Macunu (seri 542-) çekilir ve kat kalınlığına bağlı oIarak 2-4 saat sonra zımpara yapılabilir. Zimparadan sonra macunlaşmış yüzeye tekrar 2 kat Sado Astar (545-) uygulanır ve 2 saat sonra zımparalanır. Bu işlemden sonra yüzey hala düzgün değilse yoklama macunu oIarak Sado Selülozik Macun (seri 542-) kullanılır. Yüzey yeniden yaş zımpara yapıldıktan sonra bol su ile yıkanır, tamamen kurutulur ve 6-12 saat sonra sonkat uygulamasına geçilir.
B. Eski Boya: Eski boyanın zımparalanması sırasında saca kadar açılan bölgelere Wash Primer Astar (521-0509) uygulandıktan sonra yüzeyin tamamına Sado Astar (Seri 545- ) uygulanır ve yukarıda açıklandığı gibi sonkata hazırlanır.

III. Sonkat:

Hazırlanan yüzeye, Selülozik Tiner (803-0010) ile yaklaşık 1.1 (hacmen) oranında karıştırılarak 18-20 saniye/DIN CUP 4/20°C a inceltilen Sado Oto Boyası 3-4 kat uygulanır. Özellikle sıcak havalarda daha parlak ve düzgün bir yüzey elde etmek için en son katın uygulanmasından önce boyaya 10 Sado Süper Retorder (803-9800) ilave edilir.

IV. Pasta ve Cila:

Sado Oto Boyası parlak bir son kat oIup normal oIarak pasta ve cilaya gerek yoktur. Ancak gerek uygulama hataları, gerekse ortamın oIumsuz şartları (toz, buğulanma, sütlenme) nedeniyle gerektiği takdirde pasta ve cila işlemi 72 saat sonra yapilabilir. Bu işlem için;
1.Yüzeyde aşırı portakali bir görünüş, aşırı toz, akma varsa bu bölgeler 1000 veya daha ince bir zımpara ile zımparalanarak hatalar yok edilir.
2.Universal Pasta (841-0602) ile yüzey düzeltilir.
3.Universal Polish (840-0504) ile yüzey parlatılır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Sado Oto Boyası uygun oImayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı oIabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekIi önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn

Tehlike Uyarıları R:

11-18-20-36/37/38

Güvenlik Uyarıları S:

7-16-20/21-25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.