PU SONKAT FD (Seri 114- )

TANIM:

PU Sonkat FD, hızlı kuruma ozelliğine sahip, fırın kurumalı oIarak da kullanılabilen, iki bileşenli alkid/izosiyanat esaslı, parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, elastikiyeti, mekanik ve kimyasal direnci yüksek bir sonkattır.

UYGULAMA ALANI:

PU Sonkat FD, metal ve ticari araç sektöründe sentetik esaslı boya kullanıp kalitesini yükseltmek isteyen tüketiciye cevap vermek amacı ile geliştirilmiş bir sonkattır. Ayrıca yukarıda sayılan özelliklerin istenildiği durumlarda uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 114

Renk:

Her renk yapılabilir.

Parlaklık:

Çok parlak

Yoğunluk:

0,95-1,30 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça: 45-65 (renge bağlı olarak)
Hacmen :40-50 (renge bağlı olarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama viskozitesi:

16-18 saniye/DIN CUP 4/20°C

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Karışım Oranı:

Hacmen
4 kısım PU Sonkat FD (Seri 114-)
1 kısım Sadokril Sertleştirici (871-9601)
1 kısım Tiner
Karışım uygulama viskozitesini verir.

Karışım Ömrü:

8 saat/20°C

Kuru Film Kalınlığı:

35-40 mikron

Kuruma Süresi:

Dokunma Kuruması: 40-50 dakika/20°C
Tam Kuruma: 8 saat/20°C
30 dakika/80°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ den büyük

Depolama Süresi:

PU Sonkat FD (Seri 114-): Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı
Sadokril Sertleştirici (871-9601):Açılmamış ambalajında en az 6 ay/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

PU Sonkat FD, Sadokril Sertleştirici ve Tiner, önerilen oranda karıştırılır,Sadokril Sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir, Kaışım tamamen homojen oIduktan sonra katlar arasında 5-10 dakika on buharlaşma süresi verilerek 2-3 kat uygulanır. Yüzeydeki tozları gidermek ve hataları düzeltmek için Pasta Polish işlemi gerektiğinde Universal Pasta (841-0602) ve Universal Polish (840-0504) kullanılır. Boyanın hava kurumalı oIarak kullanıldığı durumlarda Pasta Polish işlemi 3 hafta sonra yapılabilir.

UYARI:

Sodokril Sertleştirici neme ve suya karşı hassastır. Bu nedenle ambalajların ağzını kapalı tutunuz, uygun olmayan tinerleri kullanmayınız.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

PU Sonkat FD uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn,

Tehlike Uyarıları R:

10-33

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-23-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.