PLAST ENAMEL (Seri 214- )

TANIM:

Plast Enamel hava kurumalı, ozel amaçlı bir son kat boyadır.

UYGULAMA ALANI:

Plast Enamel daha çok dekoratif amaçla ve koşullann çok ağır oImadığı durumlarda plastik parçaların (plastik oyuncak, elektrik sanayiinde kullanlıan plastik parçalar v.s. gibi) boyanması için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 214

Renk:

Her renk yapılabilir.

Parlaklık:

Mat-, Yarı mat, parlak (isteğe ve plastik yüzeyin durumuna göre)

Yoğunluk:

0.95-1.10 g/ml (renge ve parlaklığa bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

40-50 (renk ve parlaklığa baglı olarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme, daldırma

Uygulama viskozitesi:

18-22 saniye/DIN CUP 4/20°C

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

Toz Kuruması:4-5 dakika/20°C
Dokunma Kuruması:8-10 dakika/20°C
Montaj Kuruması:2 saat/20°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ den küçük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

Plastiklerin boyanmasında plastiğin kimyasal yapısı, plastiklerin çok çeşitli oImasl,kaIıpların şekli, yüzey pürüzlüğü, v.s. nedenleri ile başta yapışma oImak üzere bir çok zorluklar vardır. Bu nedenle plastiklerin boyanmasından önce Araştırma Geliştirme Laboratuvarı ile görüşmeniz onerilir. Daha fazla bilgi için “Plastiklerin Boyanmas”( broşürümüze bakınız. Plast Enamel özellikle yapışma sorunları nedeniyle boyanmanın zoroIdugu polipropilen ve polietilen gibi oIefinik yapıdaki plastiklerin boyanmasl için kullanilir.
Ayrlca polistiren, ABS, polikarbonat gibi çözücülere hassas plastiklerin boyanması için kullanılır. Ancak bu grup plastiklere uygulandıgı zaman incelticinin plastigi etkilememesi için çok dikkatli seçilmesi gerekir. Plastik yüzeyler silinerek temizlendikten sonra Plast Enamel belirlenen uygun inceltici ile istenilen viskoziteye getirilir ve 2 kat uygulanır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

PIast Enamel uygun oImayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı oIabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sarasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn,F

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-24/25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.