ÖZEL FIRIN BOYASI (Seri 317-)

TANIM:

Özel Fırın Boyası alkid-amino reçine esaslı, fırın kurumalı, yapışma ve elastikiyeti çok iyi olan ekonomik bir son kat boyadır.

UYGULAMA ALANI:

Özel Fırın Boyası metal sanayinde genel amaçlı bir son kat olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Özel Fırın Boyası (Seri 317- )
Elektrostatik Özel Fırın Boyası (Seri 321- )

Renk:

Her renk yapılabilir.Renk kataloğumuza bakınız.

Parlaklık:

Yarı parlak

Yoğunluk:

1.10-1.30 gr/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça:57-73 (renge bağlı olarak)
Hacmen:43-50 (renge bağlı olarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme (havalı, havasız, elektrostatik), daldırma

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

20 dakika/ 140°C veya 30 dakika/ 120°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ den büyük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

Özel Fırın Boyası ve Elektrostatik Özel Fırın Boyası uygulamadan önce yüzey her türlü yağ,gres, ve tozdan temizlenir.Temizleme işlemi fosfatlama ile yapıldığı gibi temizleme Tineri ve Metalfos (860-9413) kullanılarak daha hızlı ve basit oIarak yapılabilir. Yüzeyler lif bırakmayan bir bezle iyice kurulandıktan sonra uygulama yöntemine göre 18-25 saniye/DIN CUP 4/20°Ca inceltilen Özel Fırın Boyası veya Elektrostatik Özel Fırın Boyası 35 – 40 mikron kuru film verecek şekilde 2-3 kat uygulanır.Uygulamadan sonra 5-15 dakikalık ön buharlaşma verilerek 120-140°Cde 30-20 dakika fırınlanır.
Parlaklığı 60°de Min 70 alan boyanın daha parlak olmasl istendiğinde Termolux Vernik (470-0235) 10-20 oranında ilave edilir veya ayrı bir kat halinde üzerine uygulanır. Bu uygulama şekli mümkün oImadığı takdirde Termolux Enamel (Seri 318- ) kullanılmalıdır.
Daha iyi korozyon direnci istenilen durumlarda Özel Fırın Boyası ve Elektrostatik Özel Fırın Boyası; Flash-off Astor (Seri 500- ) Universal Astor (Seri 506- ), T ermolux Astor (Seri 572- ) ve Maxi Filler Astor (537- ) üzerine uygulanabilir.
Demir çelik yüzeylere astorlı veya astarsız uygulanabilen Özel Fırın Boyası aluminyum veya diğer hafif metal yüzeylere uygulandığında yüzeyler önceden pasive edilmeli veya Wash Primer (521-0509) ile astarlanmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Özel fırın Boyası ve Elektrostatik Özel Fırın Boyası uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn, F

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-24/25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.