OTO TERMOLUX ENAMEL (Seri 359-)

TANIM:

Oto Termolux Enamel alkid-amino esaslı fırın kurumalı bir son kat boyadır,Yapışma, elastikiyet, parlaklık, darbe direnci özellikleri mükemmeldir.

UYGULAMA ALANI:

Oto Termolux Enamel binek otoları ve ticari araçlarda son kat olarak kullanılır. Ayrıca yüksek direnç özellikleri istendiği durumlarda diğer metal yüzeylere de uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 359

Renk:

İstenilen her renk yapılabilir.

Parlaklık:

Parlak

Yoğunluk:

1.00-1.30 gr/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Agırlıkça: 55-65 (renge bağlı olarak)
Hacmen : 49-52 (renge bağlı olarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama Viskozitesi:

18-20 saniye/DINCUP 4/20°C

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

30 dakika/130°C

Alevlenme Noktası:

21°C’den büyük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

Oto Termolux Enamel fosfatlanmış ve elektroforez kaplanmış yüzeylere uygulanabileceği gibi çözücü ile temizlenmiş yüzeylere de uygulanabilir.
Oto Termolux Enamel için; Flash off Astar (Seri 500 -) Termolux Astar (Seri 572-)
Non Sanding veya Stone Chip Astor (Seri 574 -)
H.B, Epoxy Filler, Maxi Filler veya Maxi Fosfat Filler (Seri 537-) astar oIarak kullanılabilir.
Oto Termolux Enamel uygulamadan önce iyice karıştırılır ve istenilen viskoziteye getirilir. Uygulama özellikleri çok rahat oIup bir çok uygulama sisteminde mükemmel sonuçlar verir. İstenilen viskoziteye getirilen Oto Termolux Enamel 2-3 kat uygulanır ve 10 dakika ön buharlaşma verildikten sonra 130-140ºC do 30 dakika fırınlanır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Oto Termolux Enamel uygun oImayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı oIabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn, F

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-24/25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.