OTO TERMOCRYL METALiK BAZ KAT (Seri 111- )

TANIM:

Özel seçilmiş dayanıklı aluminyum pigmentlerle hazırlanan Oto Ternmocryl Metalik Baz Kat, iyi bir gorünüm ve yayilma sağlayan sentetik reçine karışımı üzerine formüIe edilmiştir, Üzerine çok kısa bir ön buharlaşma süresinden soma şeffaf akrilik vernik uygulanabilir.

UYGULAMA ALANI:

Oto Termocryl Baz Kat Otomobil fabrikalarında ve tamir bakım amaçlı boya yenileme işlemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir, Metalik Baz Kat uygulamasından sonra uzerine 2 bileşenli Dyocryl Vernik (140-0140) veya T ermocryl Vernik (4719477 veya 471-9790) uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 111

Renk:

Her renk yapılabilir.Renk kataloğumuza bakınız.

Parlaklık:

Yarı mat

Yoğunluk:

0,95-1,10 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça: 30-38 (renge bağlı olarak)
Hacmen :25-30 (renge bağlı olarak)

Kuruma Süresi:

5-10 dakika içinde yüzey kurumasını yapar ve vernik uygulamasına izin verir.

Kuru Film Kalınlığı:

10-20 Mikron (renk tonuna bağlıdır)

Uygulama Şekli:

Havalı püskürtme

Uygulama viskozitesi:

14-16 saniye/DIN CUP 4/20°C

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

İnceltme Oranı:

Hacmen
1 kısım Oto Termocryl Metalik Baz Kat
1 kısım Tiner

Alevlenme Noktası:

21°C’ den küçük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl /oda sıcaklığı

UYGULAMA:

Oto Termocryl Baz Kat iyice karıştırıldıktan sonra 1.1 oranında Dyokril Baz Kat Tineri ile inceltilir, İnceltilen boya süzüldükten sonra normal havalı tabanca ile (meme çapı 1,2-1,4 mm” hava basıncı 3,5-4,5 atm) 3-4 kat uygulanır, Metalik Baz Kat uygulamasından 10 dakika sonra uzerine 35-40 mikron kuru film verecek şekilde 3-4 kat Oto Termocryl Vernik (471-9477 veya 471-9790) veya Sadokril Vernik (1135000) uygulanarak boyama işi bitirilir.

Not:

Metalik Baz Kat uygulamalarında renk sorunlarının oImaması için dikkat edilmesi gereken noktalar;
1.Ambalaj içindeki boyanın iyice karıştırılması çok önemlidir.
2.Kullanılan tiner ve inceltme oranı konusunda onerilere uyulmalidir.
3.Baz katın uygulaması sırasında tabanca meme çapı, hava basıncı. tabancanın uzaklığı, tabancanın tutuluş şekli renk üzerine az veya çok etkilidir.
4.Son uygulanan kattan sonra hafif dumanlı bir kat daha atılmalıır.
5.İnceltilen boya karıştırma oImadan hareketsiz bekletilmemelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Oto Termocryl Metalik Baz Kat uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn,F

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-24/25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.23