MS TERMOCRYL ENAMEL (311-)

TANIM:

MS Termocryl Enamel akrilik esaslı, fiziki ve kimyasal direnci yüksek alan bir son kat boyadır. En belirgin özelliği uygulama viskozitesindeki katı madde miktarının bu tip konvensiyonel akrilik boyalara göre yüksek oIuşudur.

UYGULAMA ALANI:

MS Termocryl Enamel buzdolabı, fırın, çamaşır makinası gibi beyaz eşyaların boyanması için kullanılır, Yukarıdaki özelliklerin istendiği durumlarda diğer metal eşyalara da uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 311

Renk:

Her renk yapılabilir.

Parlaklık:

Parlak

Yoğunluk:

1,21 gr/ml (beyaz renk için)

Katı Madde (yüzde):

Ambalaj viskozitesinde (beyaz renk için)
Agırlıkça: 61±2
Hacmen: 48±1
Uygulama viskozitesinde (beyaz renk için)
Ağırlıkça: 53±2
Hacmen: 37±1

Uygulama Şekli:

Püskürtme (havalı, havasız, elektrostatik), daldırma, akıtma

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

30 dakika/ 160°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ den büyük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

MS Termocryl Enamel genellikle fosfatlanmış yüzeylere doğrudan astarsız uygulanır, İyice karıştırılan ve istenilen viskoziteye getirilen MS Termocryl Enamel 35-40 mikron kuru film verecek şekilde 2-3 kat uygulanarak 10 dakika ön buharlaşma süresi verilir ve 160°Cda 30 dakika fırınlanır, Uygun bir fosfat üzerinde 35-40 mikron kalınlığında MS Termocryl Enamel’in fiziksel ve kimyasal direnç özellikleri mükemmeldir, ÇeşitIi nedenlerle astar gerekli oIduğu takdirde Non Sanding Astar (574-7641 I, Stonechip Astar (574-38001, Maxi Filler (537- 3610) veya Maxi Fosfat Filler (537-2700) astar oIarak kullanılabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

MS Termolux Enamel uygun oImayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı oIabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn, F

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-24/25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.