H.T BASE COAT M.S (Seri 177- )

TANIM:

H.T Base Coat M.S, PoIyester/Melamin/Polyurethane esaslı, baz kat boyadır, H.T Base Coot M.S’in uygulama viskozitesindeki katı madde miktarı $-30 oIup diğer konvansiyonel sistemlere göre solvent emisyonunda net bir düşme sağlanmaktadır.

UYGULAMA ALANI:

H.T Base Coot M.S astarlı yüzeylere uygulanır. Otomobil üreticileri için baz kat olarak kullanılmak üzere yeni gelişmeler doğrultusunda tasarlanmıştır. Katı maddesi yüksek oIduğu için film verme, keskin köşeler ve zımpara izlerini kapatma özelliği mükemmeldir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

177

Renk:

Her renk yapılabilir.

Parlaklık:

Parlak (Vernikli sistem)

Yoğunluk:

0.90-1.00 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça:28-35 (renge bağlı olarak)
Hacmen :23-30 (renge bağlı olarak)

Uygulama Şekli:

Havalı püskürtme

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

İnceltme Oranı(yüzde):

22-26

Uygulama viskozitesi:

15-17 saniye/DIN CUP 4/20°C

Kuru Film Kalınlığı:

10-20 mikron (renk tonuna bağlıdır)

Boyanabilen Alan :

22-23 m²/litre (15 mikron kuru film kalınlığı)

Flash off Suresi:

5-10 dakika

Alevlenme Noktası:

21°C’ den büyük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

H.T Base Coot M.S., iyice korıştırıldıktan sonra tiner ile uygulama viskozitesine getirilir.İnceltilen boya süzüldükten sonra normal havalı tabanca ile (meme çapı 1.2-1.4 mm, hava basıncı 3.5-4.5 atm). Stone Chip astor (Seri 577-, Seri 574-) veya Maxı Fosfat Filler (Seri 537- )üzerine 2-3 kat uygulanır. H.T Base Coat M.S uygulamasından 5-10 dakika sonra üzerine 35-40 mikron kuru film verecek şekilde 3-4 kat 1 K MS Akrilik Vernik (477-9790) veya MS Auto Termocryl Vernik (471- 9790) uygulanarak boyama işlemi bitirilir.

NOT:

Metalik Baz Kat uygulamalarında renk sorunlarının oImaması için dikkat edilmesi gerekli noktalar:
1.Ambalaj içindeki boyanın iyice karıştılrılması önemlidir.
2.Kullanılan tiner ve inceltme oranı konusunda onerilere uyulmalıdır.
3.Baz katın uygulanması sırasında tabanca meme çapı, hava basıncı, tabancanın uzaklığı, tabancanln tutuluş şekli renk üzerinde az veya çok etkilidir.
4.Son uygulanan kattan sonra hafif dumanlı bir kat daha atılmalıdır.
5.İnceltilen boya karıştırma oImadan hareketsiz bekletilmemelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

H.T Base Coat M.S uygun oImayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı oIabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn,F

Tehlike Uyarıları R:

10

Güvenlik Uyarıları S:

2,51,23,38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.