GLASSOHYD ŞASİ KORUYUCU (551-7204)

TANIM:

Su ile inceltilebilen plastik dispersiyon reçine esaslıdır. Bitüm, asfalt ve plastikleştirici içermez.

UYGULAMA ALANI:

Glassohyd şasi koruyucu ticari araçların (kamyon, otobüs, vs.) alt gövdelerinin korunması için geliştirilmiştir. Elastikiyetinin, korozyon ve taş çarpma direncinin yüksek oIması ürünün karakteristik özellikleridir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

551-7204

Renk:

Gri

Parlaklık:

Mat

Ambalaj viskozitesi:

550-600 mPas

Uygulama viskozitesi:

550-600 mPas

İnceltici:

Deionize su (gerektigi takdirde)

Katı Madde (yüzde):

60±2

Yoğunluk:

133±0.05 gr/ml

Organik solvent (yüzde):

2

Alevlenme Noktası:

100°C

Depolama Süresi:

6 ay (donmaktan ve sıcaktan koruyunuz

UYGULAMA:

a- Yüzey hazırlama:

Metal yüzeyler yağı alındıktan sonra uygun bir antikorozif astarla astarlanmalıdır. Anaforez Astar, Kataforez Astar, HS Epoxy Filler (537-7652) uygun astarlardır.

b- Uygulama Şekli:

Ürün uygulamaya hazırdır. Gerekirse deionize su ile inceltilebilir.

1- Havalı Püskürtme:

Püskürtme Basıncı: 3-4 atm
Meme çapı: 2.0-4.0 mm

2- Havasız Püskürtme:

Pompa Basıncı:150 atm
Meme çapı: 0.5 mm
Glassohyd Şasi Koruyucu hazırlandıktan sonra dolgun katlar halinde yüzeye püskürtülür. 1000 mikron kalınlığına kadar film elde etmek mümkündür. Önerilen film kalınlığı 400 mikrondur.

c-Kurutma:

90-95°C / 60 dakika
Glassohyd Şasi Koruyucu hava kurumalı olarak da kullanılabilir.Bu durumda uygulamadan sonra en az 24 saat yüzeyler su ile temas etmemelidir.

Diğer Bilgiler:

a- Glassohyd Şasi Koruyucu üzerine diğer astar ve son katlar uygulanabilir.
b- Uygulamadan önce ve sonra tüm uygulama sistemi deionize su ile temizlenmelidir.
c- Organik çözücüler kesinlikle kullanılmamalı ve ürüne bulaşmamalıdır. Uygulama sisteminden gelecek bulaşmayı önlemek için temizleme şekli:
1- Solventle yıkama
2- Alkolle yıkama
3- Deionize su ile yıkama
Solventli sistemden sulu sisteme geçişte 1-2-3
Sulu sistemden solventli sisteme geçişte 3-2-1
yıkama sırası izlenmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Sembol:

Uygulanmaz

Tehlike Uyarıları R:

Uygulanmaz

Güvenlik Uyarıları S:

Uygulanmaz

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.