DYOSEL SONKAT (Seri 225-)

TANIM:

Selülozik esaslı bir sonkat boyadır, Çabuk kuruması, elastikiyeti, parlaklığı belirgin özellikleridir.

UYGULAMA ALANI:

Selülozik sonkat metal yüzeylerin boyanmasında kullanılan ekonomik bir boyadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 225

Renk:

Her renk yapılabilir.Renk kataloğumuza bakınız.

Parlaklık:

Yarı parlak

Yoğunluk:

0.95-1.20 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça: 30-40 (renge bağlı oIarak)
Hacmen: 25-30 (renge bağlı oIarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

Yüzey Kuruması:5 dakika/20°C
Montaj Kuruması:10 dakika/20°C
Tam Kuruma:16 saat/20°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ den küçük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

I-Yüzey Hazırlama

Metal yüzeyindeki pas temizlenir, Temizleme tineri ile silinerek yağ ve gres uzaklaştırılır.

II-Astarlama

225- Seri çıplak saç yüzeylere uygulanabileceği gibi aşağıda verilen astarların uygulamasından sonra sonkat olarak kullanılabilir.
HB Epoxy Filler (Seri 537-)
Universal Astar (Seri 506-)
Sentetik Astar (Seri 502-)
Selülozik Astar (Seri 545-)
3S Kombi Astar (Seri 505-)
Wash Primer (521-0509)

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Dyosel Sankat uygun oImayan şekilde kullandığında sağlığa zararlı oIabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn,F

Tehlike Uyarıları R:

10/18/20/36/37/38

Güvenlik Uyarıları S:

7/16/20/21/25

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.