DYOBASE BAZ KAT (Seri 141-)

TANIM:

Dyobase Baz kat, yayıması mükemmel, kuruması hızIı, bantlanabilir, silinebilir, renk uyumu yüksek, komple boyama, boya yenileme ve rötüş işlemlerinde çok iyi sonuç veren bir baz kat sistemidir. Üzerine çok klsa bir ön buharlaşma süresinden sonra fiziksel mukavemetini saglaması açısından şeffaf akrilik vernik uygulanır.

UYGULAMA ALANI:

Dyobase Baz Kat ticari araç sektöründe ve tamir bakım amaçlı boya yenile-me işlemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir Metalik Baz Kat uygulamasından sonra 2 bileşenli Akrilik Poliüretan Vernikler (140-0140,140 – 0940,113-5000) veya Termocryl Vernik (471- 9477 veya 471-9790) uygulanmalıdır. Uygulama tineri seçenekleri ile degişik hava şartlarında ve yüzeyin büyüklüğüne bağlı oIarak sistemi hızlandırıp yavaşlatma imkanı verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 141

Renk:

Her renk yapılabilir.Renk kataloğumuza bakınız.

Parlaklık:

Yarı mat

Yoğunluk:

0.9-1.5 g/ml (renge bağlı oIarak)

Katı Madde (yüzde):

Ağırlıkça:24-32 (renge bağlı olarak)
Hacmen :18-22 (renge bağlı olarak)

Kuruma Süresi:

10-20 dakika içinde yüzey kurumasını yapar ve vernik uygulamasına izin verir.

Kuru Film Kalınlığı:

10-20 mikron (renk tonuna bağlıdır)

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama viskozitesi:

14-16 saniye/DIN CUP 4/20°C

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

İnceltme Oranı:

Hacmen
1 kısım Dyobase Baz Kat
1 kısım Tiner

Alevlenme Noktası:

21°C’ den küçük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

Dyobase Baz Kat uygulama öncesi karıştırılmalıdır.Karıştırma sonrası Universal Tiner ile 1 : 1 oIarak (hacmen) inceltilir.
Uygulama katlarını azaltabilmek için karışım oranl 2: 1 oIorak degişebilir.Uygulama viskozitesine getirilen boya normal havalı tabanca ile (meme çapı 1.2-1.4 mm” hava basıncı 3.5-4.5 atm) 3-4 kat uygulanılır. Metalik Baz Kat uygulamasından 10 dakika soma Üzerine 35-40 mikron kuru film verecek şekilde 3-4 kat Akrilik Poliüretan Vernikler (140-0140,140-0940,113-5000) veya Termocryl Vernik (471-9477 veya 471-9790) uygulaması ile boyama işlemi bitirilir.

NOT:

Metalik Baz uygulamalarında renk sorunlarının oImaması için dikkat edilmesi gereken noktalar:
1.Ambalaj içindeki boyanın iyice karıştılrılması çok önemlidir.
2.Kullanılan tiner ve inceltme oranı konusunda onerilere uyulmalıdır.
3.Baz katın uygulanması sırasında tabanca meme çapı, hava basıncı, tabancanın uzaklığı, tabancanln tutuluş şekli renk üzerinde az veya çok etkilidir.
4.Son uygulanan kattan sonra hafif dumanlı bir kat daha atılmalıdır.
5.İnceltilen boya karıştırma oImadan hareketsiz bekletilmemelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Dyobase Baz Kat uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı oIabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasnıda gerekIi önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-23-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.