U-POX MACUN (520-1120)

TANIM:

U-Pox Macun iki bileşenlİ, epoksi-poliamid esaslı, solventsiz bir macundur.

UYGULAMA ALANI:

Metal yüzeylerdeki delik, kaynak dikişleri, ek yerleri ve buna benzer diğer derin yüzey hatalarını doldurmak için kullanılır. Aynı amaçla beton yüzeylerde de kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

520-1120

Renk:

U-Pox Macun (520-1120) Gri
U-Pox Macun Hardener (871-0120) Kirli sarı

Parlaklık:

Mat

Yoğunluk:

1.50g/ml

Katı Madde (Yüzde):

Ağırlıkça: 100
Hacmen: 100

Uygulama Şekli:

Çelik Spatula

Uygulama Tineri:

İnceltmeden kullanılır.

Kuruma Süresi:

Yüzey kuruması : 3 saat/20°c
Zımpara Kuruması: 8 saat/20°c

Alevlenme Noktası:

21°C’ dan büyük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

a.Metal yüzeyler
Parlak metal elde edilinceye kadar metal yüzeydeki pas,hadde kabuğu temizlenir.Bunun için kum püskürtme tercihen uygulanmalıdır.Pislik,gres ve yağlar temizleme tineri (822-9713)ile temizlendikten sonra yüzeylere 2 kat U-Pox Primer(Seri 520-)uygulanır.

Astarlanmadan sonra yoklama ve dolgu macunu olarak U-Pox Macun kullanılır.Önerilen oranda sertleştirici ilave edilen U-Pox Macun,sertleştiricinin kirli sarı rengi tamamen kaybolup homojen bir gri yeşil renk alıncaya kadar karıştırılır ve yüzeyi arızalı bölgelere uygulanır.20°c’da 8saat sonra zımparalanmaya hazır hale gelir.

b.Beton Yüzeyler
Yeni beton yüzeylerdeki gevşek sıva,beton ve kum artıkları mekanik yöntemlerle, tercihen kum püskürtme ile temizlenir. Eski beton yüzeylerdeki gevşek kısımlar kırılarak temizlenir ve yüzeylerdeki yağ.gres artıkları yakılarak giderilir.Beton yüzeylerdeki yağların solventle temizlenmesi önerilmez.Yüzeyler hazırlandıktan sonra beton yüzeylerin macun ile doldurularak bölgelerine inceltilmiş U-Pox Primer (Seri520-)uygulanır ve macun uygulanmasına geçilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

U-Pox macun uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlıga zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir.Bu nedenle depolama.taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn

Tehlike Uyarıları R:

43

Güvenlik Uyarıları S:

20/21

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.