Upox primer (520 -1105)

TANIM:

U-Pox Kalsiyum Plumbat Primer iki bileşenli, epoksi-poliamin esaslı, kalsiyum plumbatın antikorrosif özellikleriyle epoksi reçinenin yapışma ve kimyasal direnç özelliklerini birleştiren bir astardır.

UYGULAMA ALANI:

U-Pox Kalsiyum Plumbat Primer paslanmaya ve kimyasal maddelere karşı uzun süreli direnç istenilen durumlarda uygulanan epoksi boya sisteminin astar katı oIarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 520

Renk:

Açık gri (520-1104)
Açık yeşil (520-1106)

Parlaklık:

Mat

Yoğunluk:

1 .50 g/ ml

Katı Madde (Yüzde):

Ağırlıkça: 60 (sertleştirici dahil)
Hacmen:40 (sertleştirici dahil)

Uygulama Şekli:

Fırça, püskürtme

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Karışım Oranı:

Hacmen;
2 kısım U-Pox Kalsiyum Plumbat Primer
1 kısım U-Pox Hardener (871-0125)

Karışım Ömrü:

8 saat/20°C

Ortalama Kuru Film Kalınlığı:

40 mikron

Boyanabilen Alan:

10 m²/litre (40 mikron kuru film kalınlığında)

Kuruma Süresi:

Dokunma kuruması: 2 saat /20°C
Sert kuruma: 24 saat/20°C
Tam kuruma: 7 gün/20°C

İkinci Katın Uygulama Süresi:

En az 8 saat
En çok 24 saat

Ortam Koşulları:

Hava sıcaklığı: en az 5°C
Metal sıcaklığı: 5- 60°C
Bağıl nem: yüzde 80′ den küçük

Alevlenme Noktası:

21°C’ dan büyük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.

UYGULAMA:

I. Yüzey Hazırlama;
Epoksi boya sisteminin beklenilen performansı gösterebilmesi için yüzey hazırlama çok önemlidir. Astarlanacak yüzeyler parlak metal elde edilinceye kadar her türlü pas, hadde kabuğu, kir, toz, yağ ve gresten temizlenmelidir. Yüzey temizleme için Isveç standardı SIS 05 59 00’e göre en az Sa 2½ derecesinde kum püskürtme yapılması özellikle önerilir. Kum püskürtmeden sonra ilk kat astar tercihen hemen, en geç 8 soot içinde uygulanmalıdır.

II. Astarlama
U-Pox KaIsiyum Plumbot Primer iki bileşenli bir astardır. Astar iyice karıştırıldıktan sonra önerilen oranda U-Pox Hardener ilave edilir. Karışımın hazırlanmasından sonra kullanım süresi 20°C’da 8 saattir. U-Pox Kalsiyum Plumbat Primer fırça ve püskürtme ile uygulanır. Uygulamalar için önerilen tiner kullonılmalıdır.Hazırlanan astarla önce civata başları, kaynak dikişleri, keskin kenarlar tercihen fırça ile astarlanır; daha sonra bütün yüzeye iki kat astar uygulanarak astarlama tamamlanır. Bu uygulama sırasında beklenilen sonuçları almak için her katta 35-40 mikron kuru film elde edilecek şekilde uygulama yapılmalı ve kontrolü kolaylaştırmak amacıyla her astar katı için ayrı bir renk kullanılmalıdır.Birden fazla kat uygulamalarındo katlar arasında en az 8, en çok 24 saat beklenmelidir.

III.Son Katlar
U-Pox Kolsiyum Plumbat Primer üzerine uygulanabilecek epoksi esaslı son katlar:
Dyo Epoxy Enamel (Seri 110-)
U-Pox Enamel (Seri 103-)
Tar-U-Pox (100-1339)
Uygulamadan hemen sonra bütün araç ve gereçler U-Pox Tiner ile temizlenmelidir. Kapalı hacimlerde yapılan uygulamalarda işçi sağlığı ve yangın emniyeti bakımından solvent buharlarını uzaklaştıracak şekilde yeterli ve uygun havalandırma yapılmalıdır. Havalandrma sırasında yüzeylerde nemin yoğunlaşmamasına dikkat edilmelidir.

ÖNEMLi NOT:
U-Pox Kalsiyum Plumbat Primer yiyecek ve içecek maddeleri ile temas edecek yüzeylerde kullanılmamalıdır. Bu durumda U-Pox Primer (520-1105) kullanılabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

U-Pox Kalsiyum Plumbat Primer uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn, F/dd>

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/2

Güvenlik Uyarıları S: