Plast primer (563 – 6678)

TANIM:

Plast Primer hava kurumalı özel amaçlı bir astardır.

UYGULAMA ALANI:

Plast Primer olefinik yapıda olan sert ve yarı sert plastik yüzeylere daha sonra uygulanacak boya katlarının yapışmasını sağlamak için kullanılan yapıştırıcı astardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

563-6678

Renk:

Mavi

Parlaklık:

Mat

Yoğunluk:

1,10 g/ml

Katı Madde (Yüzde):

Ağırlıkça: 50
Hacmen:38

Uygulama Şekli:

Püskürtme, daldırma

Uygulama Viskozitesi:

14-16 saniye/DINCUP 4/20°C

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

Toz kuruması: 2 dakika
Dokunma kuruması: 4 dakika
uygulamadan 2 saat sonra (veya 80°C/20 dakika fırınlandıktan sonra) diğer boya katlarının uygulanmasına geçilebilir.

Alevlenme Noktası:

21°C’dan büyük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

Polipropilen, polietilen, etilenpropilendien-monomer, polifenilenoksit gibi sert plastiklerin boyanmasında görülen yapışma sorunlarını gidermek için kullanılan Plast Primer uygulamasında;

1. Plastik yüzeyler için uygun bir temizliyici malzeme ile silinerek her türlü kir,yağ ve kalıp ayırıcı artıklar temizlenir.Temizleme için başka bir öneri yok ise 803-0010 veya 822-9409 kullanılabilir.
2. Temizlenmiş yüzeylere tiner ile 1:1 oranında inceltilerek 14-16 saniye/DIN CUP44/20°C’a ayarlanmış Plast Primer 8-10 mikron kuru film verecek şekilde 2-3 kat uygulanır.
3. Yeterli kurumayı yaptıktan sonra (havada 2 saat veya 80°C’/20dakika)üzerine ara kat olarak Sadokril Astar(503-3071)sertleştirici 871-9601 ile 3:1(hacmen) oranında karıştırılarak 25-30 mikron kuru film verecek şekilde 2-3 kat uygulanır.
4. Havada 2 saat veya 80°C/20 dakika kurultulduktan sonra gerekirse 800-1000 numara zımpara kağıdı ile çok hafif zımparalanır ve son katlar uygulamasına geçilir.
5. Son Kat olarak Seri 113-,Seri 111-, Seri 103, Seri 243- kullanılır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Plast Primer uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir.Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn,F/dd>

Tehlike Uyarıları R:

11-20

Güvenlik Uyarıları S:

2 0/21-23

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemİn tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lÜtfen teknik servisimize danışınız.