FERROZINC-EPOXY (520-1117)

TANIM:

Ferrozinc-Epoxy iki bileşenli, epoksi-poliamin esaslı, metalik çinkonun koruyuculuğu ile epoksi reçinenin yapışma ve dayanıklılığını birleştiren bir üründür.

UYGULAMA ALANI:

Ferrozinc-Epoxy özellikle su altında bulunan veya su ile sürekli temasta bulunan demir-çelik yüzeylerin paslanmasını ve kimyasal maddelerden etkilenmesini önlemek amacıyla uygulanan epoksi boya sisteminin astar katıdır. 15-20 mikron kalınlığında kaynak astarı oIarak kullanilabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

520-1117

Renk:

Metalik gri

Parlaklık:

Yarı mat

Yoğunluk:

3.05 g/ml

Katı Madde (Yüzde):

Ağırlıkça: 86
Hacmen:51

Uygulama Şekli:

Havalı, havasız püskürtme, fırça

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız

Karışım Oranı:

Hacmen; 3 kısım Ferrozinc Epoxy (520-1117)
1 kısım U-Pox Hardener (871-0125)

Karışım Ömrü :

8 saat/20°C
Ortalama Kuru Film Kalınlığı: 75 mikron
Boyanabilen Alan : 6 m²/litre (75 mikron kuru film kalınlığında)

Kuruma Süresi:

Dokunma kuruması: 2 saat /20°C
Sert kuruma : 24 saat/20°C
Tam kuruma : 7 gün/20°C

İkinci Katın Uygulama Süresi:

En az 8 saat
En çok 24 saat

Uygulama Sırasında Ortam Koşulları:

Hava sıcaklığı : en az artı 5°C
Metal sıcaklığı : en az artı 5 – artı 60°C
Bağıl nem : yüzde 80’den az

Alevlenme Noktası:

21°C’ dan büyük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl / oda sıcaklığı

UYGULAMA:

I. Yüzey Hazırlama;
Boyanacak demir çelik yüzeyler İsveç Standardı SIS 05 59 00’e göre en az Sa 2½ derecesinde kum püskürtme ile temizlenmelidir. Kum püskürtme ile temizlemeden sonra ilk astar katı tercihen aynı gün veya en geç 8 saat içinde uygulanmalıdır.

II.Astarlama;
Ferrozinc Epoxy iki bileşenli bir astardır. Astar iyice karıştırıldıktan sonra (hava motorlu bir mekanik karıştırıcı önerilir) uygun oranda U-Pox Hardener ilave edilir ve karıştırılır. Karışım hazırlanmasından sonra kullanım ömrü 20°C’da 8 saatir. Ortam sıcaklığına ve uygulama yöntemine bağlı olarak inceltme gerekiyorsa önerilen tiner kullanılır. Hazırlanan astarla önce civata başları, kaynak dikişleri, keskin kenarlar astarlanır. Daha sonra bütün yüzeylere iki kat astar uygulanır. Uygulama sırasında ve hemen sonrasında boyası bozulan, boya almayan yüzeyler küçükse fırça ile tamir edilebilir. Eğer alan büyükse tamir uygulaması püskürtme ile yapılmalıdır. Ferrozinc Epoxy 15-20 mikron kuru film kalınlığı verecek şekilde uygulanarak kaynak astarı olarak kullanılabilir. Ferrozınc Epoxy içinde yüksek oranda metalik çinko tozu olması nedeniyle çökme yapmasını önlemek için astar kullanım hızına bağlı olarak yeteri kadar hazırlanmalı ve kullanım sırasında sürekli karıştırılmalıdır.

III. Son Katlar;
Ferrozinc Epoxy üzerine uygulanabilecek epoksi esaslı son katlar;
Dyo Epoxy Enamel (Seri 110-)
U-Pox Enamel (Seri 103-)
Tar-U-Pox (100-1339).

Uygulamadan hemen sonra bütün araç gereçler önerilen tiner ile temizlenmelidir. Kapalı hacimlerde yapılan uygulamalarda işçi sağlığı ve yangın emniyeti bakımından solvent buharını uzaklaştıracak şekilde yeterli ve uygun havalandırma yapmalıdır. Havalandırma sırasında yüzeylerde nem yoğunlaşması olmamasına dikkat edilmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Ferrozinc Epoxy uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir.Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Kullanırken eldiven giyiniz.

Sembol:

Xn, F/dd>

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S: