Döküm astarı (523)

TANIM:

Döküm Astarı alkid reçine esaslı, daldırma uygulama yöntemi ile döküm parça boyanması için dizayn edilmiş, yüksek korozyon ve nem direncine sahip, hava kurumalı bir astardır.

UYGULAMA ALANI:

Daldırma uygulamada yüksek film kalınlığı verdiği için özellikle döküm parça boyanması için kullanılmaktadır. Ayrıca korozyon ve nem direnci istenen yerlerde tek başına veya hava kurumalı sonkatlar ile kullanılabilir. Kuruma süresi çok kısadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

Seri 523-

Renk:

Çok temiz renkler dışında her renk yapılabilir.

Parlaklık:

Mat

Yoğunluk:

1.55-1.60 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (Yüzde):

Ağırlıkça: 58-70 (renge bağlı olarak)
Hacmen:40-48 (renge bağlı olarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme, daldırma

Uygulama Viskozitesi:

15-22 saniye/DINCUP 4/20°C (uygulama şekline göre)

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Boyanabilen Alan:

10-12 m²/litre (40 mikron kuru film kalınlığında)

Kuruma Süresi:

Toz Kuruma: 1-2 dakika/20°C
Dokunma Kuruma: 3-4 dakika/20°C

Alevlenme Noktası:

21°C’dan büyük

Depolama Süresi:

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı

UYGULAMA:

Döküm Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, gres, toz ve pislikten temizlenir. Yüzeyin hazırlanması ve temizlenmesi işlemi kumlama, fosfatlama veya temizleme tineri silme şeklinde yapılabilir. İyice karıştırılan ve uygun viskoziteye getirilen Döküm Astarı daldırma uygulamada minimum 50 mikron kuru film verecek şekilde uygulanır. Tabanca ile yapılan uygulamada 2-4 kat uygulanır ve son katın kuruma şartlarına göre kurutulur.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

Döküm Astarı uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn, F/dd>

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-24/25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen teknik servisimize danışınız.