3s kombi astar (505)

TANIM:5

3S Kombi Astar haVa kurumalı sentetik bir astardır. Hızlı kuruması, iyi zımparalanabilmesi, iyi yapışması tipik özellikleridir.

UYGULAMA ALANI:

Bütün demir ve çelik yüzeylerde hava kurumalı son kat boyalardan önce astar olarak kullanılır. Belirli durumlarda üzerine selülozik ve fırın kurumalı son katlar uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kod Numarası:

seri 505-

Renk:

Beyaz (505-1010)
Kiremit Rengi (505-8250)
Gri Yeşil (505-1070)
Açık Gri (505-7220)

Parlaklık:

Mat

Yoğunluk:

1.30-1.40 g/ml (renge bağlı olarak)

Katı Madde (Yüzde):

Ağırlıkça: 63-65 (renge bağlı olarak)
Hacmen: 43-45 (renge bağlı olarak)

Uygulama Şekli:

Püskürtme

Uygulama Tineri:

Tiner sayfasına bakınız.

Kuruma Süresi:

Yüzey Kuruması : 20-30dakika/20°C
Zımpara kuruması: 2-3saat/20°C

Alevlenme Noktası:

21°C’ dan büyük

Depolama Süresi:

AAçılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.

UYGULAMA:

Yüzeyler kir, pas ve yağlardan temizlenir. Daha iyi sonuç alınması isteniyorsa Metalfos (860-6413) uygulanır. İnceltilerek viskozitesi 18-22 saniye/DUN CUP 4/20°C’ ye ayarlanan 3S Kombi Astar (seri 505-) ile yüzeye 2-3 kat uygulanır ve 2 saat kurumaya bırakılır. Macun gerektiği taktirde 3S Kombi Macun (seri 503-) ile yüzey hataları düzeltilir. Macunun zımparalanmasından sonra tekrar 3S Kombi Astar bütün yüzeye 2 kat uygulanırve 2-3 saat sonra zımpara yapılır. Yüzey silinerek zımpara tozlarından temizlenir ve kurutulur. 2 saat sonra son kat uygulanmasına geçilir. 3S Kombi Astar üzerine son kat olarak;

Rapid Enamel (seri 072-)
Sentetik Enamel (seri 058-)
Sentetik Enamel (seri 052-)
Özel Fırın Boyası (seri 317-)
uygulanabilir.

3S Kombi Astar alüminyum ve diğer hafif metallere uygulanacaksa, yeterli yapışmanın sağlanması için önce Wash Primer (521-0509) uygulanmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI:

3S Kombi Astar uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol:

Xn, F

Tehlike Uyarıları R:

11-20/21/22

Güvenlik Uyarıları S:

16-20/21-24/25-38

Bu bilgiler yıllarca yapılan laboratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır. Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir. Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından, kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lÜtfen teknik servisimize danışınız.